Truy cập

Hôm nay:
54
Hôm qua:
67
Tuần này:
570
Tháng này:
889
Tất cả:
189381

Ý kiến thăm dò

Xã Hoàng Giang ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ"

Ngày 21/09/2023 16:46:30

Thực hiện kế hoạch số 10-KH/BDVHU của Ban dân vận huyện ủy và công văn số 506-CV/HU ngày 2/2/2023 của BTV huyện ủy về xây dựng mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” Thực hiện kế hoạch năm 2023 của Ban dân vận huyện ủy về “ Đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo”. Được sự nhất trí của BCH đảng bộ. Sáng ngày 21/9/2023 tại nhà văn hóa đa năng xã Hoàng Giang, Khối dân vận, UBND xã Hoàng Giang đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” năm 2023 và tập huấn công tác dân vận cho cán bộ, công chức làm công tác dân vận chính quyền cơ sở.

IMG-4946.JPG
Dự Hội nghị có đồng chí Lê Trọng Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống; đồng chí Tô Thăng Long Phó phòng nội vụ; lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy; cán bộ Huyện ủy theo dõi và chỉ đạo xã Hoàng Giang.

Tham gia hội nghị có đầy đủ các đồng chí trong BCH đảng ủy, trưởng phó các đoàn thể, công chức xã và các đồng chí chí thội tổ dân vận các thôn.

Hội nghị đã thông qua các Nghị quyết, kế hoạch, quy chế hoạt động của mô hình, thông qua quyết định về thành lập Ban điều hành, ra mắt và phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban điều hành.

IMG-4952.JPG

Tại hội nghị đồng chí Lê Trọng Hùng Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống đã phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành xã đó là: Việc xây dựng “Chính quyền thân thiện” là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy, chính quyền, nhằm phát huy dân chủ trong thực hiện các cơ chế, chính sách, chủ động nắm tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời kiến nghị, vấn đề bức xúc của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai minh bạch các chủ trương, quyết định có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của Nhân dân. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng “Chính quyền thân thiện” xã thường xuyên bám sát nhiệm vụ tham mưuchoĐảng ủy, UBND xã triển khai thực hiện tốt kế hoạch, chương trình đã đề ra, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị. rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế dân chủ của xã,.. Hàng năm, tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác thực hiện việc xây dựng “Chính quyền thân thiện,vì Nhân dân phục vụ” Thay mặt đảng ủy, UBND, khối dân vận xã Hoàng Giang, đồng chí Lê Đăng Quang Bí thư đảng bộ tiếp thu toàn bộ ý kiến của đồng chí, bổ sung vào kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện.

Sau phần thông qua các Quyết định, quy chế và ra mắt, phân công nhiệm vụ Ban điều hành hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Ngọc Hậu huyện ủy viên phó Ban dân vận huyện ủy lên lớp, bồi dưởng về một số nội dung cơ bản về : Quan điểm đường lối của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Trách nhiệm của chính quyền, của cán bộ, công chức, cán bộ thôn trong việc thực hiện công tác dân vận. Những nội dung này rất thiết thực, là cẩm nang để mổi cán bộ, công chức, những người làm công tác dân vận nắm bắt chủ trương, quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ, khi giao tiếp, giải quyết công việc tại cơ sở.

IMG-4955.JPG

Kết luận và bế mạc hội nghị đồng chí Lê Đăng Quang Bí thư đảng ủy đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban dân vận huyện ủy, phòng nội vụ UBND huyện để hội nghị thành công và nhấn mạnh: Việc thực hiện xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ là việc làm có ý nghĩa quan trọng nhằm làm tốt hơn nữa công tác dân vận chính quyền, tăng cường sự quan hệ mật thiết giữa nhân dân và chính quyền địa phương, thể hiện quan điểm nhất quán của đảng, nhà nước của chế độ XHCH đó là “ nhà nước của dân, do dân và vì dân” đặc biệt với xã Hoàng Giang là xã NTM nâng cao đang phấn đấu xây dựng thành công xã kiểu mẫu thì công tác dân vận chính quyền, xây dựng chính quyền vững mạnh, thân thiện vì lợi ích của nhân dân vì sự phát triển của quê hương là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị.

Hội nghị ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” xã Hoàng Giang đã thành công tốt đẹp.

Xã Hoàng Giang ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ"

Đăng lúc: 21/09/2023 16:46:30 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 10-KH/BDVHU của Ban dân vận huyện ủy và công văn số 506-CV/HU ngày 2/2/2023 của BTV huyện ủy về xây dựng mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” Thực hiện kế hoạch năm 2023 của Ban dân vận huyện ủy về “ Đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo”. Được sự nhất trí của BCH đảng bộ. Sáng ngày 21/9/2023 tại nhà văn hóa đa năng xã Hoàng Giang, Khối dân vận, UBND xã Hoàng Giang đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” năm 2023 và tập huấn công tác dân vận cho cán bộ, công chức làm công tác dân vận chính quyền cơ sở.

IMG-4946.JPG
Dự Hội nghị có đồng chí Lê Trọng Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống; đồng chí Tô Thăng Long Phó phòng nội vụ; lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy; cán bộ Huyện ủy theo dõi và chỉ đạo xã Hoàng Giang.

Tham gia hội nghị có đầy đủ các đồng chí trong BCH đảng ủy, trưởng phó các đoàn thể, công chức xã và các đồng chí chí thội tổ dân vận các thôn.

Hội nghị đã thông qua các Nghị quyết, kế hoạch, quy chế hoạt động của mô hình, thông qua quyết định về thành lập Ban điều hành, ra mắt và phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban điều hành.

IMG-4952.JPG

Tại hội nghị đồng chí Lê Trọng Hùng Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống đã phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành xã đó là: Việc xây dựng “Chính quyền thân thiện” là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy, chính quyền, nhằm phát huy dân chủ trong thực hiện các cơ chế, chính sách, chủ động nắm tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời kiến nghị, vấn đề bức xúc của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai minh bạch các chủ trương, quyết định có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của Nhân dân. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng “Chính quyền thân thiện” xã thường xuyên bám sát nhiệm vụ tham mưuchoĐảng ủy, UBND xã triển khai thực hiện tốt kế hoạch, chương trình đã đề ra, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị. rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế dân chủ của xã,.. Hàng năm, tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác thực hiện việc xây dựng “Chính quyền thân thiện,vì Nhân dân phục vụ” Thay mặt đảng ủy, UBND, khối dân vận xã Hoàng Giang, đồng chí Lê Đăng Quang Bí thư đảng bộ tiếp thu toàn bộ ý kiến của đồng chí, bổ sung vào kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện.

Sau phần thông qua các Quyết định, quy chế và ra mắt, phân công nhiệm vụ Ban điều hành hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Ngọc Hậu huyện ủy viên phó Ban dân vận huyện ủy lên lớp, bồi dưởng về một số nội dung cơ bản về : Quan điểm đường lối của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Trách nhiệm của chính quyền, của cán bộ, công chức, cán bộ thôn trong việc thực hiện công tác dân vận. Những nội dung này rất thiết thực, là cẩm nang để mổi cán bộ, công chức, những người làm công tác dân vận nắm bắt chủ trương, quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ, khi giao tiếp, giải quyết công việc tại cơ sở.

IMG-4955.JPG

Kết luận và bế mạc hội nghị đồng chí Lê Đăng Quang Bí thư đảng ủy đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban dân vận huyện ủy, phòng nội vụ UBND huyện để hội nghị thành công và nhấn mạnh: Việc thực hiện xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ là việc làm có ý nghĩa quan trọng nhằm làm tốt hơn nữa công tác dân vận chính quyền, tăng cường sự quan hệ mật thiết giữa nhân dân và chính quyền địa phương, thể hiện quan điểm nhất quán của đảng, nhà nước của chế độ XHCH đó là “ nhà nước của dân, do dân và vì dân” đặc biệt với xã Hoàng Giang là xã NTM nâng cao đang phấn đấu xây dựng thành công xã kiểu mẫu thì công tác dân vận chính quyền, xây dựng chính quyền vững mạnh, thân thiện vì lợi ích của nhân dân vì sự phát triển của quê hương là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị.

Hội nghị ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” xã Hoàng Giang đã thành công tốt đẹp.