Truy cập

Hôm nay:
29
Hôm qua:
18
Tuần này:
86
Tháng này:
244
Tất cả:
142377

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở2.000794Lĩnh vực: Thể dục thể thao2
2Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng1.001028lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng2
3Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng2.000509lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng2
4Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung1.001055lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng2
5Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã1.001085lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng2
6Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung1.001090lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng2
7Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác1.001109lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng2
8Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã1.001098lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng2
9Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung1.001156lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng2
10Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc1.001167lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng2
11Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã1.004214CÔNG AN2
12Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã)2.001764CÔNG AN2
13Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã)1.003828CÔNG AN2
14Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã)1.001170CÔNG AN2
15Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã)1.003197CÔNG AN2
16Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã)1.003182CÔNG AN2
17Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã)1.004196CÔNG AN2
18Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã1.004194CÔNG AN2
19Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã1.004192CÔNG AN2
20Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã1.004188CÔNG AN2
21Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã1.003706CÔNG AN2
22Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã1.003677CÔNG AN2
23Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã2.001159CÔNG AN2
24Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã1.002755CÔNG AN2
25Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật1.001126CÔNG AN2